Výhody autofólie

» Vzhľad a ochrana proti nazeraniu dnu s autofóliou Shark

Každý chce mať krajšie auto – to môžete dosiahnuť s autofóliami Shark! Ponúkame široký výber autofólií, aby ste si mohli vybrať to najlepšie riešenie pre vaše vozidlo. Zákazníci, ktorí chcú mať aj ochranu proti nazeraniu dnu sa tiež môžu spoľahnúť na autofólie Shark ; ponúkame niekoľko fólií hoci aj s 5 % svetelnou priepustnosťou.

» Tepelná ochrana

Pokovované a „sputtered” autofólie SkyFol Shark zabezpečujú dobrú ochranu proti teplu. Ochránia od sálavého tepla aj od prehriatia interiéru. Vďaka zníženiu používania klimatizácie a zabráneniu vnikania tepla na dlhšiu dobu sa zvyšuje výkon klimatizácie. Vďaka protislnečnej autofólii Shark sa stáva pobyt v aute príjemnejším.

» UV ochrana

Všetky okenné fólie SkyFol vynikajúco odrážajú UV žiarenie, a tým chránia cestujúcich od škodlivého UV-A a UV-B žiarenia, ktoré zapríčiňujú rôzne kožné ochorenia, vrátane rakoviny kože. Pomocou filtrácie UV žiarenia okenné fólie SkyFol vylúčia aj hlavný dôvod vyblednutia.

» Ochrana proti črepinám

Každá okenná fólia SkyFol znižuje možnosť rozbitia skla na malé črepiny. Hrubšie bezpečnostné okenné fólie a fólie zabraňujúce vlámaniu musia aj v extrémnych podmienkach udržať sklo pokope.


 Technológia Autofólie

» Základný materiál okennej fólie SkyFol Shark

Základný polyester použitý pri autofóliách Shark je opticky ultra-vodočistý a lepidlo je bez akýchkoľvek deformácií. Autofólie Shark sa vyrábajú štandardným lepidlom citlivým na tlak, na ktorom je ochranná vrstva. Vrstva proti poškrabaniu je špeciálna dvojitá vrstva, ktorá má zamedziť poškrabaniu skla pri jeho pohybe. Existujú rôzne typy autofólií Shark, ako napr. sfarbené, pokovované, „sputtered” fólie a nanovo vyvinuté fólie absorbujúce teplo.

» Sfarbené autofólie SkyFol Shark

farbenie sa môže vykonávať farbením lepidla alebo použitím farbiva. Fólie, ktoré majú farbené lepidlo sú veľmi lacné produkty s nízkou kvalitou. Všetky sfarbené fólie SkyFol boli vyhotovené s použitím farbiva do polyesteru. Počas procesu farbenia sa pigmenty impregnujú teplom do polyesterovej fólie. Sfarbené fólie sa používajú na reguláciu viditeľného svetla.

» Pokovované autofólie SkyFol Shark

V prípade autofólií rozlišujeme dva hlavné typy pokovovania. Pri prvom sa používa hliník, ktorý je vo valci naparovaný na povrch. Potom sa fólie laminujú sfarbenou vrstvou na zabránenie reflexie viditeľného svetla. Druhý typ pokovovania je „sputtering”, čiže katódové rozprašovanie s nízkoreflexnými NiCr zliatinami. Výsledkom tohto procesu je nízkoreflexná, trvácna autofólia, silne odrážajúca teplo. Počas procesu „sputtering” je kov bombardovaný plynovými časticami s elektrickým nábojom, pričom sa uvoľnia molekuly. Tieto molekuly sa usadia na fóliu a vo vrstvách vytvoria veľmi tenký, silný a opticky precízny povrch.

» Používanie autofólii v SR

Protislnečné fólie pre použitie na sklách vozidiel sa považujú za samostatnú technickú jednotku ako doplnková výbava vozidla. Výhľad vodiča motorového vozidla upravujú smernice č. 77/649/EHS a č. 71/127/EHS v platnom znení a Predpisy EHK č. 43 a č. 46. Výhľad z miesta vodiča musí byť zabezpečený za každých prevádzkových a poveternostných podmienok. Sklami slúžiacimi k výhľadu z miesta vodiča je čelné sklo, predné bočné sklá a zadné sklo.

Na základe horeuvedených smerníc, predpisov EHK a ustanovenia § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. ministerstvo:
»  nepovoľuje použitie tónovacích fólií na čelnom skle a predných bočných sklách vozidla
»  na predné bočné sklá povoľuje montovať číre bezpečnostné fólie
»  na zadné bočné sklá a na zadné sklo vozidiel kategórie M1 a kategórie N1 v rozhodnutí o schválení typu sa povoľuje ich použitie.